Quốc hội chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của các ĐBQH và báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của Chính phủ.

XEM TRỰC TIẾP PHIÊN CHẤT VẤN:


Diễn Biến
14h45

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

4 Bộ trưởng đã lần lượt trả lời chất vấn trước Quốc hội là: Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Trong 15 phút cuối của phiên làm việc chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu kết thúc, đánh giá lại toàn bộ phiên chất vấn.

Trên cơ sở đó, QH sẽ ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này để các bộ, ngành triển khai thực hiện và là cơ sở cho các cơ quan, ĐBQH và cử tri theo dõi, giám sát. 

Trần Thường – Hương Quỳnh – Thu Hằng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp báo cáo, giải trình một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

4 Bộ trưởng đã lần lượt trả lời chất vấn trước Quốc hội là: Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Trong 15 phút cuối của phiên làm việc chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu kết thúc, đánh giá lại toàn bộ phiên chất vấn.

Trên cơ sở đó, QH sẽ ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này để các bộ, ngành triển khai thực hiện và là cơ sở cho các cơ quan, ĐBQH và cử tri theo dõi, giám sát. 

Trần Thường – Hương Quỳnh – Thu Hằng