Privacy Policy

Baohay.com.vn là một website tin tức tổng hợp hoàn toàn tự động bởi máy tính. Mỗi ngày gần 1000 tin tức từ gần 100 nguồn chính thức của các báo điện tử và trang tin điện tử Việt Nam.

Tất cả tin tức trên website đều được lấy tự động từ các nguồn báo để hiển thị tự động. Chính vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải. Nếu có vấn đề về nội dung, chúng tôi sẽ tự động gỡ bỏ để phù hợp với quy định hiện hành.